BÁO CÁO Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận Xã Hoằng Quý đạt chuẩn tiếp cận ...

BÁO CÁO Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận Xã Hoằng Quý đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Tin tức - Sự kiện
BÁO CÁO Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận Xã Hoằng Quý đạt...BÁO CÁO Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận Xã Hoằng Quý đạt chuẩn tiếp cận ...
QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Tổ hòa giải cở sở thôn Hảo BắcQUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Tổ hòa giải cở sở thôn Hảo Bắc
Bài Tuyên truyền Luật khiếu nạiBài Tuyên truyền Luật khiếu nại
Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 (10-14/6/2024)Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 (10-14/6/2024)
Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 6 (03-06/6/2024)Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 6 (03-06/6/2024)
Tổ chức công khai thực hiện những nội dung dân bàn, quyết định...Tổ chức công khai thực hiện những nội dung dân bàn, quyết định và tham gia ý kiến ...
Chức năng nhiệm vụ của UBND cấp xã, phường, thị trấnChức năng nhiệm vụ của UBND cấp xã, phường, thị trấn
Luật Đất ĐaiLuật Đất Đai
LUẬT Hôn nhân và gia đìnhLUẬT Hôn nhân và gia đình
Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ...Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức ...
Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp...Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và ...
công khai kết quả giải quyết TTHC quý 2 năm 2019công khai kết quả giải quyết TTHC quý 2 năm 2019