DANH BẠ UBND XÃ HOẰNG QUÝ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Số điện thoại

I

Ban thường vụ Đảng ủy

1

Lê Ngọc Hà

BT. Đảng uỷ

0967976886

2

Lê Đăng Trọng

CT. UBND xã

037 5232 295

3

Nguyễn Thị Hồng

PBT. Thường trực - CT HĐND xã 

034 8821 298

4

Lê Sỹ Cư

PCT. UBND xã

039 2804 616

5

Trịnh Thị Nga

CT. MTTQ xã

08 4595 1789

II

Thường trực Hội đồng nhân dân xã

1

Lê Hải Đăng

PCT. HĐND xã

097 390 5639

III

Uỷ ban nhân dân xã

1

Đặng Thị Thuý

Công chức Văn hoá- LĐTBXH

093 637 8789

2

Lê Thị Hà

Công chức kế toán - NS

0337448386

3

Trương Thị Thuỷ

Công chức kế toán - NS

038 3835 483

4

Lê Văn Thuấn

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

097888 3878

5

Phan Thị Thanh

Công chức Văn phòng – Thống kê

081 5451755

6

Lê Quang Duyên

Công chức Văn phòng – Thống kê

0913 944 568

7

Nguyễn Thị Định

Công chức Văn phòng – Thống kê

0977 024913

8

Hoàng Minh Tuấn

Công chức Địa chính - XD

090 348 8505

9

Đinh Thị Hằng

Công chức Địa chính - XD

094 166 7998

10

Lê Văn Vũ

CHT quân sự xã

037 6073 374

IV

Các ban ngành đoàn thể xã

1

Nguyễn Hữu Tuấn

CT. Hội CCB

 0865765202

2

Lê Văn Quế

CT. Hội Nông dân

08 6615 7936

3

Nguyễn Thị Hoa

CT. Hội Phụ nữ

098 279 7299

4

Lê Thị Ngọc Anh

BT. Đoàn thanh niên

038 6874 295

V

Thôn và các trường học, y tế

1

Lê Đăng Vịnh

Hiệu trưởng trường tiểu học

091 216 2916

2

Nguyễn Thị Thanh

Hiệu trưởng trường THCS

094 665 1636

3

Lê Thị Tình

Hiệu trường trường mầm non

035 474 2910

4

Lê Thị Cải

Bí thư thôn Sao vàng 1

038 782 4821

5

Lê Ngọc Đồng

Thôn Trưởng thôn Sao vàng 1

090 476 1156

6

Nguyễn Huy Lâm

Bí thư thôn Sao vàng 2

038 292 7641

7

Nguyễn Văn Quyển

Thôn Trưởng thôn Sao vàng 2

033 200 8142

8

Nguyễn Văn Thành

Bí thư thôn Tự đông

097 671 9430

9

Nguyễn Xuân Ngọc

Thôn Trưởng thôn Tự đông

097 421 7825

10

Trịnh Ngọc Dũng

Thôn Trưởng thôn Hảo Nam

034 964 8839

11

Lê Thị Vệ

Bí thư thôn Hảo Nam

038 995 4148

12

Trịnh Văn Mạnh

Thôn Trưởng thôn Hảo Bắc

096 3890 479

13

Trịnh Văn Đốc

Bí thư thôn Hảo Bắc

0977334092

14

Hà Thị Hằng

Bí thư thôn Tân Đức

086 568 0343

15

Trịnh Quang Ngọc

Thôn Trưởng thôn Tân Đức

035 875 4336