Công khai kết quả giải quyết TTHC

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 (10-14/6/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 6 (10-14/6/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 6 (03-06/6/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 6 (03-06/6/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 5 tháng 5 (27-31/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 5 tháng 5 (27-31/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 5 (20-24/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 5 (20-24/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC TUẦN 3 THÁNG 5 (13-17/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC TUẦN 3 THÁNG 5 (13-17/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 5 (06-10/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 5 (06-10/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 5 (29-03/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 5 (29-03/5/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 4 (22-26/4/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 4 (22-26/4/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 4 (15-19/4/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 4 (15-19/4/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 4 (8-12/4/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 4 (8-12/4/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 4 (2 - 5/4/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 4 (2 - 5/4/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC TUẦN 4 THÁNG 3 (25-29/3/2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC TUẦN 4 THÁNG 3 (25-29/3/2024)