Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
KẾ HOẠCH03/06/2024Tổ chức công khai thực hiện những nội dung dân bàn, quyết định và tham gia ý kiến trên địa bàn xã Hoằng Quý năm 2024
Kế hoạch03/06/2024Tổ chức công khai thực hiện những nội dung dân bàn, quyết định trực tiếp trên địa bàn xã Hoằng Quý năm 2024
33/QĐ-UBND17/04/2024Về việc Kiện toàn Tổ hòa giải cở sở thôn Sao Vàng 1
19/TB-UBND12/04/2024về việc kiểm tra ATTP năm 2024
48/KH-UBND11/04/2024Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2024
31/QĐ-UBND11/04/2024Về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP 2024
46/CV-UBND01/04/2024HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN XÁC THỰC THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN 9 SỐ ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
45/CV-UBND01/4/2024HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH THANH HÓA BẰNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNEID
103929/3/2024QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt vị trí việc làm, bản mô tả công việc đối với cán bộ, công chức xã Hoằng Quý
30/SỐ: BC - UBND04/03/2024Kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023
Số: 29/BC - UBND04/03/2024Sơ kết thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tƣ số 09/2021/TT-BTP
15/KH-UBND19/01/2024KẾ HOẠCH Tự Kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2024
15/KH-UBND19/01/2024KẾ HOẠCH Triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024
14/KH-UBND19/01/2024KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024
04/TB-UBND11/01/2024THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT CÔNG KHAI HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ QUÝ, HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA
03/QĐ-UBND09/01/2024Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 và mùa lễ hội 2024
01/KH-UBND02/01/2024Triển khai công tác đảm bảo ATTP dịp tết Nguyên đán 2024 và mùa lễ hội 2024
1181/UBND-TP31/12/2023BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU
181/TP31/12/2023BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU
180/BC-UBND31/12/2023BÁO CÁO Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận Xã Hoằng Quý đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
65/TB-UBND31/12/2023THÔNG BÁO Niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Quý đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu
DANH MỤC14/11/2023Thông tin cần công khai của UBND xã Hoằng Quý theo quy định của Luật tiếp cận thông tin
115/QĐ-UBND31/10/2023QĐ Kiên toàn ban Chỉ đạo chuyển đổi số
57/KH-UBND14/07/2023Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai
55/QĐ-UBND14/07/2023Kiện toàn Tuyên truyền viên pháp luật xã Hoằng Quý
52/QĐ-UBND14/07/2023Về việc Kiện toàn cán bộ, công chức phụ trách, theo dõi thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã Hoằng Quý đạt chuẩn tiếp cận pháp luậ
55/UBND-VP04/7/2023KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Xã Hoằng Quý
54/KH-UBND04/07/2023Tổ chức công khai thực hiện những nội dung dân bàn, quyết định trực tiếp trên địa bàn xã Hoằng Quý năm 2023
53/KH-UBND04/07/2023Tổ chức công khai thực hiện những nội dung dân bàn, quyết định trực tiếp trên địa bàn xã Hoằng Quý năm 2023
52/KH-UBND04/07/2023Tổ chức công khai thực hiện những nội dung dân bàn, quyết định và tham gia ý kiến trên địa bàn xã Hoằng Quý năm 2023
1/3
123