BÀI VIẾT VỀ THÀNH TỰU, TIỀM NĂNG

Hoằng Quý là xã thuần nông, thu nhập chủ yếu của nhân dân trong xã là từ nông nghiệp chủ yếu là sản xuất lúa. Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, Chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo chú trọng sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, người dân xã Hoằng Quý còn có truyền thống hiếu học, ham học hỏi, hàng năm có tỷ lệ con em đậu vào các trường đại học cao đảng trong cả nước khá cao, con em địa phương làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp tại các thành phố lớn và giữ những vị trí quan trọng trong cơ quan.

 Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng TTCN, DV TM, đẩy mạnh  ứng dụng các tiến bộ KHKT, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị hiệu quả trên một đơn vị diện tích.
                  

Phát huy lợi thế tiềm năng của xã, tập trung nuôi trồng thủy sản theo hướng đa canh, đa thời vụ, tiếp tục chỉ đạo quy hoạch một số diện tích sâu trũng, hiệu quả thấp chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Xác định phát triển TTCN, ngành nghề là khâu đột phá để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đẩy mạnh và phát triển các loại hình DV-TM, hình thành khu thương mại tập trung tại Khu đô thị Phú Quý và khu vực trung tâm xã.

 Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, số hộ gia đình có nhà kiên cố ngày càng nhiều. Tỷ lệ hộ, khá và giàu trong xã ngày càng tăng, Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn theo bộ xây dựng đạt 98%.Thu nhập bình quân đầu người tính đến tháng 9 năm 2021 là 42 triệu/người/năm.  Trong những năm qua địa phương làm tốt công tác du nhập các ngành nghề mới, các cây trồng có giá trị năng xuất cao vào sản xuất tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân trong xã. Nhiều vùng đất xấu sản xuất lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang mô hình trồng cây ăn quả đạt hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng cây ăn quả lâu năm có giá trị kinh tế cao như bưởi, cam, táo, đu đủ, mít…

          Xã có 6 thôn đều đạt thôn văn hóa hàng năm  văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 85-90%, trong đó có 80% hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa 3 năm liên tục.

Trên địa bàn xã  có Khu di tích Chùa Bảo Phúc đang được con em địa phương đóng góp và tôn tạo.

Người Hoằng Quý vốn có truyền thống lao động cần cù và sáng tạo. Thưở mới dựng làng lập ấp hầu hết cư dân ở đây đều sống bằng nghề nông. Nông nghiệp ở Hoằng Quý  phát triển khá mạnh và sớm có ý thức làm ăn tập thể, trong đều kiện nền kinh tế tự túc tại chỗ, một số một số ngành nghề như nuôi cá, trồng lúa phát triển rất mạnh mẽ theo thời gian các nghề tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ cũng bắt đầu xuất hiện. Do có tuyến đường giao thông quốc lộ 1A đi qua nên giao thương rất thuận lợi từ đó thúc đẩy nền kinh tế địa phương ngày càng phát triển mạnh.

Nhìn lại chặng đường lịch sử kể từ sau ngày quê hương giải phóng, trước bao khó khăn thử thách, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy Hoằng Hóa và sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành, Đảng bộ và nhân dân Hoằng Quý không ngừng phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết chặt chẽ, hăng hái thi đua, chung sức chung lòng hàn gắn vết thương chiến tranh để xây dựng và phát triển quê hương. Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân Hoằng Quý có những bước phát triển toàn diện, chính trị ổn định, kinh tế không ngừng được tăng trưởng, nông thôn luôn được đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Có thể nói thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Hoằng Quý đạt được trong những năm qua được kết tinh bởi sức mạnh của truyền thống quê hương, bởi năng lực sáng tạo, tâm huyết cháy bỏng và sức lao động cần cù của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn xã nhà cùng với sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp các ngành. Thành quả đó cũng là tiền đề hết sức quan trọng để Đảng bộ và nhân Hoằng Quý tiếp tục đem hết sức mình phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025, để xứng đáng là một xã với truyền thống  anh hùng.

                                                                           Phương Thúy – Đài TT xã